Over Climate Campus

Een klimaatbestendige inrichting van de regio is een gezamenlijke opgave van overheden, onderwijs, onderzoek, ondernemers en inwoners. Het vraagt om kennis delen, om onderzoeken en experimenteren.