Climate Campus 
Kennisbank.

Een klimaatadaptieve leefomgeving is een gezamenlijke opgave van ons allemaal. Dat vraagt om eigen initiatief voor o.a. onderzoek, experimenten, producten en maatregelen, zodat we met elkaar waardevolle kennis en ervaring kunnen delen. In deze kennisbank is daarom informatie over allerlei projecten te vinden, waarmee we bewustzijn over diverse klimaatthema's stimuleren, inspiratie geven en praktische voorbeelden laten zien.

Bekijk Projecten

Onderwijsprojecten

Van basisschool tot de universiteit ontwikkelen we samen met het onderwijs nieuwe leerlijnen en leerdoelen op het gebied van klimaatadaptatie.

50 Projecten Gevonden


Primair Onderwijs (5)

2022

Tuinontwerpen

GBS Smaragd, Hogeschool Saxion, Universiteit Twente

Workshop op basis van ‘Design Thinking’ voor klimaatvriendelijke (eetbare)tui...

2022

Sensorics

Hogeschool Windesheim, IKC Het Festival, OBS Parkschool, OBS Supernova / Triomundo

Sensortechnologie. Pilot sensoren bouwen en thuis plaatsen voor het meten van...

2022

Lesmodules Klimaatadaptatie in een Slimme Stad

Aeres Hogeschool, Hogeschool Windesheim, IKC Het Festival, Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht

In samenwerking met 12 verschillende partijen zijn diverse lesmodules Klimaat...

AS Anton Stamhuis - 2018

Project SensHagen: Jeugdsensornetwerk

Daltonschool De Zevensprong, Hogeschool Windesheim

Jeugdsensornetwerk. Pilot en realisatie Jeugdsensornetwerk. Samenwerking met ...

2020

Groen Verbindend Knooppunt

Daltonschool De Zevensprong

Samenwerking met Arcadis, Hogeschool Saxion, BSO Partou, Gemeente Zwolle, Tea...


Voorgezet Onderwijs (9)

2022

Wat is duurzaamheid eigenlijk?

JenaXL

Onderzoeksvraag voor 1ste en 2de leerjaar voor alle niveaus.. Ecologische duu...

2022

Geobattle

Carolus Clusius College

Een ontwerpwedstrijd met kinderen uit groep 8 waarin de aardrijkskundige kenn...

2022

De klimaatbestendige stad

Thorbecke Technasium Zwolle

Nu bouwen aan de stad van de toekomst. Bedenk een oplossing om de stad Zwolle...

SDGs41113
2022

Ruimte en opslag voor regenwater

Carolus Clusius College

Adviseurs van de toekomst Ontwerpwedstrijd. Kijk in de buurt van je school ho...

2018

Adviseurs van de Toekomst: Het ideale groene dak

Carolus Clusius College, Onderwijsroute 10 – 14

Adviseurs van de Toekomst Ontwerpwedstrijd. Het ideale groene dak op een door...

SDGs4111315
2022

Klimaatvluchtelingen

Hogeschool Windesheim, Onderwijsroute 10 – 14

Vijftig leerlingen van Onderwijsroute 10 -14 en vijftig leerlingen van de Int...

SDGs43
2022

Participatie, hoe doe je dat?

Bonhoeffer Technasium Enschede

Adviseurs van de toekomst Op verzoek van leerlingen advies gegeven over aanpa...

RC Ryan Hoekman, coördina... - 2021

Slimme Gezonde Groene Klaslokalen

Hogeschool Windesheim, ZoneCollege

Het ZoneCollege ontwikkelde voor klaslokalen een vergroeningssysteem waarmee ...

Stadslandbouw en voedselLuchtkwaliteit SDGs243891112
2022

Gezondheidsrisico klimaatverandering

Carolus Clusius College

Adviseurs van de toekomst Vorm een Adviesbureau. Breng als adviesbureau’s ‘Fu...


Middelbaar Beroeps Onderwijs (6)

2022

Meten microklimaat in de stad

Deltion College

Pilot samen met studenten MBO en VMBO weerstations in elkaar zetten, ophangen...

2022

Multifunctioneel schoolplein als groene oase voor iedereen

Cibap

Studenten hebben een duurzaam en klimaatactief schoolplein ontworpen dat over...

SDGs413
2022

Visualiseren Sustainable Development Goals

Cibap

Studenten hebben verbeeldingskracht gebruikt om tientallen ideeën te ontwikke...

2022

Meeting Point Noord Nederland

ZoneCollege

Excursielocatie voor robotisering, proeven bodemschimmels, aquaponics, biotou...

2022

Twistvliettoren als klimaattoren

Cibap

Studenten hebben de inrichting van de Twistvliettoren een duurzame en klimaat...

SDGs413
RC Ryan Hoekman, coördina... - 2021

Slimme Gezonde Groene Klaslokalen

Hogeschool Windesheim, ZoneCollege

Het ZoneCollege ontwikkelde voor klaslokalen een vergroeningssysteem waarmee ...

Stadslandbouw en voedselLuchtkwaliteit SDGs243891112


Hoger Beroeps Onderwijs (27)

2022

Excursie Klimaatadaptatie Assendorp

Hogeschool KPZ

Input gegeven voor het organiseren van een excursie over klimaatadaptatie ron...

2022

Klimaatadaptieve maatregelen tuinen

Hogeschool Windesheim

Studenten Civiele Techniek maakten een overzicht met klimaatadaptieve maatreg...

2022

Trend- en Scenarioanalyse Droogte

Hogeschool Windesheim

Studenten voerden een trend- en scenarioanalyse uit over het onderwerp droogt...

2022

Casus Zwolle realisatie klimaatadaptieve maatregelen

Hogeschool Saxion

Met welke producten (fysiek en digitaal) en diensten, gericht op bewustwordin...

2022

Onderhandelingsspel Assendorp | Parkeerhub

Hogeschool Saxion

De studenten van Bestuurskunde ean Ruimtelijke Ontwikkeling starten het proje...

2022

Raak Publiek Duurzame wijken

Hogeschool Saxion

Samen met de Gemeente Zwolle consortiumpartner in het aangevraagde project. V...

2022

Onderhandelingsspel Klimaatbestendige stad

Hogeschool Saxion

De studenten van Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling starten het projec...

2022

Bewust door sensordata

Hogeschool Saxion

Rapport Urban Studies ‘Hoe klimaatverandering het bewustzijn van inwoners doo...

2022

Maquette ondergronds waterbuffer

Hogeschool Windesheim

Onder de grond zijn veel aanpassingen gedaan bij de renovatie van het Azaleap...

2022

Speurtocht Droogte Kampen.

Hogeschool Windesheim

Studenten organiseerden een speurtocht door Kampen. De speurtocht ging langs ...

2022

Waterstonechallenge

Hogeschool Windesheim

De studenten hebben een facebookpagina aangemaakt waarop ze de waterstonechal...

2022

De IJssel en zijn potentieel

Van Hall Larenstein

Studenten Master opleiding River Delta Development maakten een korte document...

2022

Toekomsteffecten droogte

Van Hall Larenstein

Onderzoek naar droogte en de mogelijke effecten van de droogte op de binnenst...

2022

Blotevoetenpad Stadshoeve

Hogeschool Windesheim

Om kinderen te laten ervaren wat verschillende producten doen zoals stenen, h...

2022

Pub Quiz

Hogeschool Windesheim

Studenten hebben twee opeenvolgende jaren een online pub quiz over klimaatada...

2022

ECHO. Climate Adaptation and Health

Hogeschool van Amsterdam

Samen met de Gemeente Zwolle consortiumpartner in het aangevraagde project.

2022

EFRO Wetropolis

Hogeschool Saxion, Universiteit Twente

Kennis, motieven, ervaringen en behoeften op het gebied van klimaatadaptatie ...

Water (berging en kwaliteit)Natuur en biodiversiteitMens en cultuur SDGs136111317
2022

Sustainable Development Goals

Hogeschool Viaa

Sustainable Development Goals

2021

Burgerparticipatie in Klimaatadaptatie

Hogeschool Zeeland

Voor dit onderzoek hebben lectoraten HZ University of Applied Sciences, Hanze...

F( Floris Boogaard, lecto... - 2021

Verzamelen data beslissend voor een betere wadi

Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Saxion, Hogeschool Windesheim, Van Hall Larenstein

Diverse hogescholen deden van 17 t/m 22 mei 2021 onderzoek in een Climate Caf...

Water (berging en kwaliteit)Hitte en droogteNatuur en biodiversiteitRuimtelijke ordening SDGs46911
2022

Zwolle Next, Human Matters: Zwolle dichterbij de IJssel

ArtEZ University of the Arts

Zwolle Next, Human Matters. Zwollenaren werken samen aan een groene gezonde w...

Mens en cultuur SDGs417
2019

IRUCOW

Hogeschool Windesheim

Increasing the Resilience of Urban areas and their surroundings to impacts of...

Hitte en droogte SDGs41317
2022

Going Underground

Check de stadsvergroening. Grondonderzoek. Workshop opgenomen als workshop in...

RC Ryan Hoekman, coördina... - 2021

Slimme Gezonde Groene Klaslokalen

Hogeschool Windesheim, ZoneCollege

Het ZoneCollege ontwikkelde voor klaslokalen een vergroeningssysteem waarmee ...

Stadslandbouw en voedselLuchtkwaliteit SDGs243891112
2022

Zwolle Next, Human Matters: Ontwikkelen en realisatie app waterverbruik

ArtEZ University of the Arts

Zwolle Next, Human Matters. Zwollenaren werken samen aan een groene gezonde w...

2022

Geluidswal Stadshagen

Hogeschool Windesheim, Van Hall Larenstein

Deelname brainstormsessie ‘Sluiten gaten geluidswal Stadshagen met inzet van ...

2018

Zwolle Next, Human Matters: Facetten Armoede

ArtEZ University of the Arts

Visualisatie en concrete aanpak facetten van armoede: voedsel, laaggeletterdh...


Universiteit (6)

2022

Een klimaatresponsief ontwerp voor Holtenbroek IV

Universiteit van Wageningen

De ontwerpen van deze studenten, Climate Responsive Planning and Design, geve...

KO Kyron Olmeijer - 2022

Sensoren: de route naar klimaatbewust gedrag?

Radboud Universiteit

De Alpha en de Omega van Gedragsverandering tegen Klimaatverandering in de De...

HH Harm Jan Haasjes, Alei... - 2019

Een studie over cluster-externaliteiten

Rijksuniversiteit Groningen

In 2018 is Climate Campus, een samenwerkingsnetwerk tussen ruim 40 partijen i...

SDGs4111617
2022

EFRO Wetropolis

Hogeschool Saxion, Universiteit Twente

Kennis, motieven, ervaringen en behoeften op het gebied van klimaatadaptatie ...

Water (berging en kwaliteit)Natuur en biodiversiteitMens en cultuur SDGs136111317
NM Nina de Munnik - 2018

A design study on climate revelatory visualisations

Universiteit van Wageningen

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat klimaatrisico's en adaptieve maatregel...

SDGs413
2021

Resilience in deltaregio

Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Universiteit Wageningen, 4TU, Technische Universiteit Eindhoven

Internationale onderzoekers 4 TU’s buigen zich over thema resilience in delta...