Community Building Strategy

Een strategie voor het bouwen van actieve gemeenschappen voor klimaat en water in de IJssel-Vechtdelta.

Bekijk publicaties

Community Building Strategy

Klimaatadaptatie is niet alleen een technisch (water) vraagstuk, maar gaat ook over het betrekken, activeren en benutten van denk- en uitvoeringskracht in de samenleving. De Community Building Strategy, ontwikkeld binnen het Europese Interreg North Sea Region project CATCH, beschrijft een aanpak voor het bouwen van actieve gemeenschappen voor klimaatadaptatie.

Publicaties

Community building strategy: activating society and professionals towards climate resilience
Community building strategy West-Overijssel
How can serious gaming raise awareness for climate adaptation?