Trend- en Scenarioanalyse Droogte

Studenten voerden een trend- en scenarioanalyse uit over het onderwerp droogte in de IJssel-Vechtdelta. Op basis van het uitgevoerde desk- en kwalitatieve onderzoek was het onderzoeksteam in staat om scenario's en strategieën te formuleren. Het onderzoeksteam baseert de onzekerheden, scenario's en strategieën op zowel deskresearch als semigestructureerde interviews met deskundigen. De scope is gericht op ecologische, politieke en technologische trends. In een rapport zijn de achtergronden van het onderzoek, het literatuuronderzoek, de onderzoeksopzet, de resultaten en analyse, scenario's en strategieën vastgelegd.

Bekijk publicaties

Trend- en Scenarioanalyse Droogte

Studenten voerden een trend- en scenarioanalyse uit over het onderwerp droogte in de IJssel-Vechtdelta. Op basis van het uitgevoerde desk- en kwalitatieve onderzoek was het onderzoeksteam in staat om scenario's en strategieën te formuleren. Het onderzoeksteam baseert de onzekerheden, scenario's en strategieën op zowel deskresearch als semigestructureerde interviews met deskundigen. De scope is gericht op ecologische, politieke en technologische trends. In een rapport zijn de achtergronden van het onderzoek, het literatuuronderzoek, de onderzoeksopzet, de resultaten en analyse, scenario's en strategieën vastgelegd.

Publicaties