Onderhandelingsspel Klimaatbestendige stad

De studenten van Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling starten het project met een quick-scan van de omgeving. De stakeholders worden in beeld gebracht en door de studenten geïnterviewd. Studenten spelen de verschillende stakeholders. Studenten starten op school met een algemene oriëntatie klimaatbestendigheid, bestuderen de situatie in Holtenbroek en verdiepen zich in onderhandelingsvaardigheden. Studenten maken een actorenanalyse, een probleemanalyse en krachtenveldanalyse. Vanuit hun rol onderhandelen de studenten met elkaar en proberen tot een overeenkomst te komen voor een klimaatbestendige wijk Holtenbroek. Samenwerking met bewoners, Gemeente Zwolle, Woningbouwcorporatie SWZ, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Blauwvingerenergie / Nuts&Co.

Bekijk publicaties

Onderhandelingsspel Klimaatbestendige stad

De studenten van Bestuurskunde en Ruimtelijke Ontwikkeling starten het project met een quick-scan van de omgeving. De stakeholders worden in beeld gebracht en door de studenten geïnterviewd. Studenten spelen de verschillende stakeholders. Studenten starten op school met een algemene oriëntatie klimaatbestendigheid, bestuderen de situatie in Holtenbroek en verdiepen zich in onderhandelingsvaardigheden. Studenten maken een actorenanalyse, een probleemanalyse en krachtenveldanalyse. Vanuit hun rol onderhandelen de studenten met elkaar en proberen tot een overeenkomst te komen voor een klimaatbestendige wijk Holtenbroek. Samenwerking met bewoners, Gemeente Zwolle, Woningbouwcorporatie SWZ, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Blauwvingerenergie / Nuts&Co.

Publicaties