Onderhandelingsspel Assendorp | Parkeerhub

De studenten van Bestuurskunde ean Ruimtelijke Ontwikkeling starten het project met een quick-scan van de omgeving. De stakeholders worden in beeld gebracht en door de studenten geïnterviewd. Studenten werken 7 weken aan het project. Studenten spelen de verschillende stakeholders. Vanuit hun rol onderhandelen de studenten met elkaar en proberen tot een overeenkomst te komen voor de inrichting van de parkeerhub in combinatie met het vergroenen van de wijk. Op basis van hun ervaringen in het onderhandelingsspel presenteren ze de uitkomsten. Samenwerking met Gemeente Zwolle, Wijkbeheer, Ondernemers, Bewoners, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Travers, Wijkagent.

Bekijk publicaties

Onderhandelingsspel Assendorp | Parkeerhub

De studenten van Bestuurskunde ean Ruimtelijke Ontwikkeling starten het project met een quick-scan van de omgeving. De stakeholders worden in beeld gebracht en door de studenten geïnterviewd. Studenten werken 7 weken aan het project. Studenten spelen de verschillende stakeholders. Vanuit hun rol onderhandelen de studenten met elkaar en proberen tot een overeenkomst te komen voor de inrichting van de parkeerhub in combinatie met het vergroenen van de wijk. Op basis van hun ervaringen in het onderhandelingsspel presenteren ze de uitkomsten. Samenwerking met Gemeente Zwolle, Wijkbeheer, Ondernemers, Bewoners, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Travers, Wijkagent.

Publicaties