Een studie over cluster-externaliteiten

In 2018 is Climate Campus, een samenwerkingsnetwerk tussen ruim 40 partijen in de regio Zwolle, opgericht. Het doel van dit netwerk is om de regio Zwolle weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Momenteel is Climate Campus alleen een netwerk tussen verschillende partijen; er is nog geen fysieke locatie. Om goede vervolgstappen te identificeren is het van belang te kijken naar welke cluster-externaliteiten verbonden kunnen zijn aan Climate Campus.

Bekijk publicaties

Climate Campus Zwolle. Een studie over cluster-externaliteiten.

Het doel van dit onderzoek is om te identificeren welke cluster-externaliteiten specialisatie en diversificatie van Climate Campus kunnen bieden. Hiernaast wordt er gekeken naar de push- en pullfactoren van de regio Zwolle en de rol die overheden en beleidsmakers hebben in clusterontwikkeling. Aan de hand van semi-gestructureerde interviews met partners van Climate Campus zijn de onderzoeksvragen van dit onderzoek beantwoord.

Publicaties

Master Thesis Harm Jan Haasjes
12-8-2019 Website