Handboek Werklandschappen van de Toekomst

Bedrijventerreinen hebben een grote uitdaging om in de toekomst te kunnen blijven bestaan. Traditionele bedrijventerreinen zijn vaak niet bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals hoosbuien. Zo ontstaat schade aan gebouwen en wegen. Daarnaast vinden werknemers traditionele bedrijventerreinen geen fijne werkomgeving – een argument dat steeds zwaarder meeweegt in de keuze voor een baan. Daarom werkt het programma Werklandschappen van de Toekomst aan toekomstgerichte, groene, gezonde en klimaatbestendige bedrijventerreinen. Om bedrijventerreinen te ondersteunen in deze transitie is een handboek ontwikkeld met tools.

Bekijk publicaties

Handboek Werklandschappen van de Toekomst

Het ‘Handboek voor co-creatie op bedrijventerreinen’ is dé gereedschapskist voor procesbegeleiders die aan de slag gaan om een bedrijventerrein groen, gezond en toekomstbestendig te maken. Het handboek geeft een overzicht van stappen die je kunt zetten op een bedrijventerrein, biedt inspirerende voorbeelden en praktische hulpmiddelen. Denk hierbij aan een toelichting op het gebruik van het Ambitieweb of een overzicht van verschillende financieringsmodellen. In de toekomst zal hier ook een template voor een MKBA voor vergroening en een overzicht van innovatieve maatregelen te vinden zijn. Ook interessant voor de individuele ondernemer dus. Je vindt het handboek hier: [https://www.ivn.nl/aanbod/werklandschappen-van-de-toekomst/handboek-co-creatie-op-bedrijventerreinen/]

Maar het programma is meer dan alleen een handboek. Werklandschappen van de Toekomst – een programma waarin ruim 30 organisaties samenwerken – werkt specifiek aan:
1: Het oplossen van wat in de economie ‘marktfalen’ wordt genoemd. De partij die betaalt is niet per se de partij die terugverdient en het is een flinke investering die zich pas later terugbetaalt. Daar zijn oplossingen voor en die gaan wij onderzoeken.
2: We onderzoeken wat wel en niet werkt op het gebied van natuur, energie en klimaatadaptatie voor verschillende soorten terreinen. Die kennis delen we, zodat bedrijventerreinen, gemeenten en gebiedsontwikkelaars makkelijker kunnen kiezen voor bewezen effectieve ingrepen.
3. We versterken de sector van hoveniers en andere professionals in het groen. Want als we willen dat uiteindelijk 3500 bedrijventerreinen groen en klimaatbestendig worden, hebben we daar een sterke, duurzame en innovatieve groensector voor nodig.
Het programma is volop in ontwikkeling. Eind 2023 starten de eerste projecten binnen de verschillende oplossingsrichtingen. Samen met provincies en regio's werken we met een kleine groep bedrijventerreinen aan het realiseren van een nieuw normaal voor bedrijventerreinen. Alle bevindingen zullen uiteindelijk een plek krijgen in het handboek. Wil je aansluiten bij de beweging Werklandschappen van de Toekomst? Dat kan! Aanmelden bij het programma kan via deze link: [https://www.ivn.nl/aanbod/werklandschappen-van-de-toekomst/werk-mee/]

CC2.jpg
CC5.png
CC1.jpg

Publicaties

Handboek co-creatie op bedrijventerreinen