Nature Based Solutions

Oplossingen voor hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingsrisico's, met de natuur als uitgangspunt.

Bekijk publicaties

Voorbeelden van Nature Based Solutions: Klimaatplein Saxion en Urban Rain Shell

We gebruiken nu vaak technische oplossingen voor klimaatadaptatie, maar wat je in de grond stopt komt er zelden weer uit. Kan het ook met oplossingen die de natuur bedacht heeft?

In Enschede is het klimaatplein Saxion Enschede ontworpen, waar studenten oplossingen hebben bedacht om het plein op een natuurlijke manier klimaatadaptief in te richten. Er is zowel gekeken naar het vergroenen van het plein als naar het vergroenen van de directe omgeving.

Urban Rain Shell focust zich op de problematiek rondom wateroverlast en droogte. Naast het verhelpen van regenwateroverlast, wordt er ook gefocust op het benutten van regenwater om de druk op zoetwatervoorraden te verlagen en drinkwater te besparen. Bij dit proces wordt gebruik gemaakt van een natuurlijk proces.

Publicaties

Voorbeelden van Nature Based Solutions