Herinrichting Meeuwenplein

De huidige inrichting van het Meeuwenplein is verouderd. Daarnaast groeien de huidige bomen slecht en sluit het plein qua sfeer en materiaalgebruik niet aan bij de andere pleinen in de historische binnenstad. Ook wordt hemelwater nu onvoldoende goed afgevoerd waardoor er plassen ontstaan. Bovendien is het door de versteende inrichting op zomerse dagen op het plein erg warm. Dit alles was aanleiding om het Meeuwenplein in 2023 opnieuw in te richten.

Bekijk publicaties

Herinrichting Meeuwenplein

Het ontwerp
Het uitgangspunt voor de herinrichting van het Meeuwenplein is een sober maar doelmatig ontwerp. Het ontwerp is een veilig, groen, klimaatbestendig plein met voldoende parkeercapaciteit. Het ontwerp zorgt ervoor dat de wateroverlast tot een minimum wordt beperkt en de biodiversiteit toeneemt. Het plein past zo beter bij de rest van de binnenstad.

Minder stenen, meer groen op het plein
De muurtjes op het plein gaan weg. De betonnen stoeptegels in het voetgangersgebied aan de rand van het plein worden vervangen door gebakken klinkers. Materialen worden zoveel mogelijk hergebruikt. In het ontwerp van het plein zijn twee wadi’s verwerkt met zogenaamde slokops om hemelwater op te vangen en vast te houden. Goten en kolken zorgen ervoor dat overtollig hemelwater goed afgevoerd wordt. De nieuwe bomen krijgen een optimale groeiplaats waardoor ze kunnen uitgroeien tot waardevolle bomen. Dit is onder andere belangrijk om hittestress tegen te gaan. Daarnaast bevorderen de nieuwe bomen en de extra groenvakken de biodiversiteit en de belevingswaarde van het plein.

Grotere parkeervakken
De parkeervakken worden vergroot om het in- en uitrijden gemakkelijker en veiliger te maken. In combinatie met meer groen en het toepassen van bovengenoemde maatregelen voor klimaatverandering, telt het heringerichte plein straks 73 parkeerplaatsen. Dat is 14 minder dan het huidige aantal. Toch verwachten we dat er genoeg parkeerplek overblijft. Zo is er het parkeerterrein bij de Bongerd en het eerder dit jaar aangelegde parkeerterrein aan de Flevoweg ter hoogte van 't Ukien.

Meeuwenweg
Het ontwerp van de Meeuwenweg vanaf de Flevoweg tot de kruising met de Groenestraat sluit aan op de in 2022 heringerichte Flevoweg en het nieuwe ontwerp van het Meeuwenplein. Voor de Meeuwenweg vanaf het plein richting Meeuwenbrug houdt dit een smallere rijbaan in en meer ruimte voor voetgangers. Dit wordt in het voorjaar van 2024 uitgevoerd.

Publicaties

Herinrichting Meeuwenplein