Climate Change Adaptation: data-needs in the agricultural sector

Welke data en welk onderzoek is nodig voor de top 5 van klimaateffecten in de landbouwsector?

Bekijk publicaties

Climate Change Adaptation: data-needs in the agricultural sector

Dit onderzoeksrapport beschrijft 33 klimaateffecten die van invloed zijn op de landbouwsector. Het onderzoek maakt gebruik van de Nationale Adaptatiestrategie (2016) en het Regionaal Adaptatieplan (2017) als kader. Voor de top 5 van klimaateffecten is de behoefte aan data en onderzoek geïnventariseerd en voorzien van aanbevelingen.

Publicaties

Advisory Report - Climate Change Adaptation: Aata-needs in the Agricultural Sector
Concise Research Report - Climate Change Adaptation: Data-needs in the Agricultural Sector