Inspiratiereis Climate Campus

Hoe een gezamenlijk reisavontuur resulteert in nieuwe ideeën en samenwerking voor klimaatadaptatie.

Bekijk publicaties

Inspiratiereis Climate Campus

In juni 2023 hebben 40 mensen van 25 organisaties een reis gemaakt naar Duitsland en Denemarken om inspiratie op te doen voor een klimaat bezoekerscentrum, een klimaat experience en een klimaat innovatiecluster. Het gezelschap omvatte overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemers uit de werkvelden klimaat en digitalisering en de creatieve sector. Kort na de reis vonden enkele werksessies plaats om de opgedane ideeën te concretiseren voor (regio) Zwolle. Deze reis in een bijzondere samenstelling heeft geleid tot nieuwe cross overs en samenwerkingen. Deze zijn opgetekend in het inspiratie magazine. Van de reis zelf is een filmverslag gemaakt.

Publicaties

360 Zwolle