Rethink heat stress on Industrial Sites of Kampen

Een actieplan voor hittestress op bedrijventerrein Haatlanden in Kampen.

Bekijk publicaties

Rethink heat stress on Industrial Sites of Kampen

Door klimaatverandering is vaker sprake van hitte. Studies hebben aangetoond dat de productiviteit van werknemers drastisch daalt bij hoge temperaturen. De aanpak van hitte eilanden op bedrijventerreinen (zowel binnen als buiten) is daarom van belang voor productiviteit en welzijn van werknemers. Het project team "Rethink" doet aanbevelingen voor de aanpak van hittestress voor bedrijventerrein Haatlanden in Kampen.

Publicaties

Action Plan Heat Stress on Industrial Sites of Kampen