Slimme Gezonde Groene Klaslokalen

Het ZoneCollege ontwikkelde voor klaslokalen een vergroeningssysteem waarmee de luchtkwaliteit en dus de gezondheid en leerprestaties sterk verbetert. Dit prototype zou voor wat betreft design, maar ook beheer en onderhoud, verbeterd kunnen worden met slimme innovaties.

Bekijk publicaties

Hoe hydroponie en slimme toepassingen van informatietechnologie zorgen voor blauw/groene innovaties om de slechte luchtkwaliteit in klaslokalen te verbeteren.

Hogeschool Windesheim en ZoneCollege ontwikkelen op basis van hydroponie een systeem om de luchtkwaliteit in klaslokalen te meten, de planten water en voeding via een automatisch doseersysteem te geven. Dat alles met een gave aansprekende vormgeving en 24/7 een minimum aan beheer en onderhoud.

Publicaties

Onderzoeksopdracht Slimme Gezonde Groene Klaslokalen.pdf
18-3-2021 Download
Windesheim HBO-ICT
Zone college Teelt Technologie

Slim en gezond